Ervaringsdeskundigheid

De toekomst van ervaringsdeskundigen? (website, 16 januari 2017)
Miriam Krekel
In haar proefschrift pleit Alie Weerman voor het neerhalen van de schutting tussen de ervaringswerker en de professional: beiden kunnen psychische makke in hun bagage hebben. Maar is er dan nog toekomst voor het aparte beroep ervaringsdeskundige?

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (website, 23 november 2016)
Jenny de Jeu
Recent rapport over kindermishandeling, Ik kijk niet weg, miskent de belangrijke rol van ervaringsdeskundigen. Mensen die het zelf hebben meegemaakt, hebben de voelsprieten waardoor veel meer kindermishandeling gesignaleerd kan worden.

De ommekeer van een zware crimineel (website, 21 april 2016)
Rozemarijn Esselink
Toon Walravens, tot zijn dertigste een zware crimineel, werkt nu als ervaringsdeskundige in de forensische psychiatrie. In het boek Toon W. is hersteld vertelt hij zijn verhaal.

Ervaringsdeskundigheid als antwoord — maar wat was ook alweer de vraag? (nr. 85, juni 2015)
Annelies Faber
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker in de psychiatrie. De aanname is dat de psychiatrie en daarmee de cliënt en zijn naasten daar beter van worden. Is dat zo?

Ervaringswerker in een Fact-team (nr. 85, juni 2015)
Tim Kreuger
Al ruim zeven jaar werkt Tim Kreuger als ervaringswerker in een FACT-team van GGZ inGeest. Nog steeds vindt hij het bijzonder zijn ervaringen in te zetten voor cliënten die aan hun herstel werken.

Prikkelingen van het psychiatrisch archief (nr. 85, juni 2015)
Huub Beijers
In Utrecht hebben ervaringsdeskundigen sinds 2012 een plek in de Wmo-buurtteams. Steunpunt ggz, het zelfregiecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen in Utrecht, was verantwoordelijk voor hun inzet in de pilotfase. Wat hebben wij uit die pilots geleerd over de betekenis van ervaringsdeskundigheid?

Verborgen ervaringsdeskundigheid (nr. 85, juni 2015)
Jeanny Severijns
Een nieuwe cliënt heeft tien tot twintig procent kans om een lotgenoot als hulpverlener te krijgen – zonder dit te weten, want zelden maakt een hulpverlener kenbaar zelf ook ggz-cliënt te zijn (geweest). Wordt het niet eens tijd dat deze hulpverleners uit de kast komen?

‘Mensen komen omdat ze betrokken zijn’ (nr. 85, juni 2015)
Jaap Meeuwsen
Ervaringswerkers over hun werk: een bezoek aan Enik Recovery College en het Velpse Vriendenhuis.

Als pyromanen bij de brandweer - Vuur van de waanzin lokt ervaringsdeskundigen (nr. 73, juni 2012)
Wouter Kusters
Ervaren en deskundig op het gebied van psychiatrie is Wouter Kusters zeker. Toch aarzelt hij om zichzelf ervaringsdeskundige te noemen: er hangt een ziekmakend geurtje omheen. Waarom keren ex-cliënten, die zo opgelucht de inrichting verlieten, daar als ervaringsdeskundige weer naar terug?

Drie reacties op artikel Wouter Kusters over ervaringsdeskundigheid (nr. 74, september 2012)
Renée van der Veen: Een triest artikel
Astrid Philips: Bruggen slaan
Gea Evenhuis: Herkenning van lijden