Diagnoses en behandeling 

Herstellen van vroegkinderlijk trauma (website, 25 april 2017)
Annemarie Huiberts
Er is niks dat tot zoveel langdurige schade op psychisch, fysiek en maatschappelijk gebied leidt als trauma’s op jonge leeftijd. Trauma’s die zijn ontstaan door kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Een herstelbehandeling kost veel tijd.

Tussen vroege signalering en over-diagnostisering (website, 19 april 2017)
Jan Verhaegh
Vroegtijdige signalering van psychose is maatwerk. Je wil er niet te laat bij zijn maar tegelijk ligt over-diagnostisering op de loer.

Als problemen symptomen worden (website, 24 februari 2017)
Michi Almer
Zijn psychische klachten het gevolg van teveel of te weinig ‘stofjes’ in de hersenen, of van problemen die zich in iemands leven hebben voorgedaan? Op een cliëntenbijeenkomst leidde deze vraag tot pittige discussies.

Beter weemoedig dan depressief (website, 10 augustus 2016)
Petra Jorissen
Veel Nederlanders geven hun leven het cijfer acht. Tegelijk worden er dagelijks miljoenen antidepressiva geslikt. Wat betekent het eigenlijk om ziekelijk somber te zijn?

Is term schizofrenie nog adequaat? (website, 7 juli 2016)
Jan van Blarikom
Verslag van schizofreniecongres bij Zeeuwse Gronden: zin en onzin van de diagnose schizofrenie, met heftige botsende meningen.

Anorexia als gevaarlijk verzet (website, 26 mei 2016)
Michi Almer
Het boek De strijd van het kleine meisje van filosofe Sanne van Driel over het beleven van anorexia maakt leemtes in het denken van hulpverleners zichtbaar en laat zien hoe anorectische meisjes in een onmogelijke positie terechtkomen.

Open Dialogue komt ook naar Nederland (website, 11 mei 2016)
Peter
In Finland werken ze er al decennia mee bij cliënten met psychosegevoeligheid: de methode van de Open Dialogue. De omgeving van de cliënt wordt intensief bij de behandeling betrokken en er wordt zo min mogelijk medicatie gebruikt. De resultaten zijn spectaculair.

Schoonheid van het vak bestaat uit écht contact (website, 13 april 2016)
Timo van Kempen
Wat maakt het beroep van hulpverlener in de ggz zo mooi, ondanks alle ellende van bezuinigingen, reorganisaties en papierlawine? Écht contact met de cliënt.

De raadselen van de autisme-epidemie (website, 25 maart 2016)
Michi Almer
In 1976 kreeg 1 op de 2500 Amerikaanse kinderen de diagnose autisme, nu is dat 1 op de 68. In een boeiend proefschrift probeert Berend Verhoeff deze ‘epidemie’ te verklaren.

Hoera voor onze psychische klachten! (website, 26 februari 2016)
Kassandra Goddijn
Psychische klachten worden zelden geduid als waardevol signaal om er tijdig iets aan te doen.

‘Innerlijke kracht gaat tijdens het ziekteproces verloren’ (nr. 87, december 2015)
Timo van Kempen

De traditionele behandeling van psychiatrische patiënten schiet vaak ernstig tekort, stelt transpersoonlijk therapeut Kees Aaldijk. Doorgaans liggen er (verborgen) emotionele trauma’s aan ten grondslag, maar daar wordt niet naar gekeken.

Trauma, een lastig begrip (nr. 87, december 2015)
Ariane Brenssell
Na studies psychologie en politicologie werkte Ariane Brenssell jarenlang in een Berlijns crisiscentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Sindsdien houdt de vraag hoe we psychische trauma’s kunnen begrijpen en behandelen haar bezig.

Werken aan herstel van verbinding (nr. 87, december 2015)
Annelies Faber en Michi Almer
Fedia Jacobs werkt sinds 1987 als psychiater bij het Sinaï Centrum in Amstelveen. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van trauma, met name trauma’s die veroorzaakt zijn door het geweld dat mensen elkaar hebben aangedaan, de zogenaamde ‘man made disasters’.

Schizofrenie een moderne kwaal? (nr. 83, december 2014)
Mark Leegsma
Interview met Louis Sass, Amerikaanse psycholoog en literatuurwetenschapper.

Hoe anders zijn hoogbegaafde mensen? (nr. 83, december 2014)
Mark Janssen
Interview met Greet van den Berg die huiskamerbijeenkomsten voor hoogbegaafden organiseert.

Is schizofrenie een cognitieve ziekte? (nr. 82, september 2014)
Jeanny Severijns
Biologische inzichten getoetst aan persoonlijke ervaringen.

‘Psychoses door trauma’s kun je niet afdoen met een pil’ (nr. 81, juni 2014)
Veronique Huijbregts
Interview met psychotraumatoloog Onno van der Hart over het gebrek aan aandacht voor traumatische ervaringen als oorzaak van psychoses.

Uw ziekteperceptie is de mijne niet! – DSM-5 over de Somatische Symptoom Aandoening
(nr. 78, september 2013)
Rob Arnoldus
In DSM-5 maken we kennis met een reeks nieuwe, weinig afgebakende stoornissen. Een daarvan is de Somatische Symptoom Aandoening (SSD). Met dit nieuwe label ligt slodderdiagnostiek op de loer.

Waarom Marokkanen vaak stemmen horen en bijna nooit somber zijn (nr. 77, juni 2013)
Michi Almer
Over culturele misverstanden in de diagnostiek naar aanleiding van het promotieonderzoek van Tekleh Zandi, psychiater bij Zon en Schild in Amersfoort. Zij vermoedt dat de diagnose schizofrenie te vaak wordt gesteld bij Marokkanen en de diagnose depressie te weinig.

Wat stemmen ons leren over onze cultuur (nr. 77, juni 2013)
Els van Dongen
Naar verhalen van psychotici wordt in de psychiatrie niet echt geluisterd. Men ziet ze vooral als bewijs van hun ziekte. Volgens antropoloog Els van Dongen stammen de verhalen niet uit een ‘andere wereld’. Psychotici putten uit dezelfde culturele bronnen als niet-zieke mensen. Het zijn vooral de ongerijmdheden en schaduwkanten van onze cultuur die via hun verhalen aan het licht komen.

Hallucinaties: vreemd, maar niet gek (nr. 76, maart 2013)
Michi Almer
Weinig hulpverleners verdiepen zich in de hallucinaties waarmee mensen in een psychose kampen. De biologische psychiatrie verklaart ze uit een verstoord evenwicht in het brein, met medicatie als oplossing. De Britse neuroloog en bestsellerauteur Oliver Sacks graaft in zijn nieuwste boek Hallucinaties een stuk dieper.

Veilige strijd kan herstel uit psychose bevorderen (nr. 76, maart 2013)
Annelies Faber en Hansje Galesloot
Psychiater Margreet de Pater analyseert in haar boek De eenzaamheid van de psychose dat psychoses onder jongeren vaak te maken met het naar buiten komen van onderdrukte emoties. Juist wanneer de familie grenzen aangeeft en zich sterk opstelt, kunnen die emoties besproken en geïntegreerd worden. Een gesprek over het van meet af aan betrekken van familieleden bij de behandeling.

Eerst begrijpen, dan pas ingrijpen (nr. 76, maart 2013)
Petra Jorissen
In zijn opleiding tot psychiater leerde Jules Tielens dat psychotici aan wanen leden waartegen praten niets vermocht. Trucs om ‘medicijnen erin te praten’ leerde hij wél. Ruim twintig jaar later heeft hij totaal andere ideeën gekregen over de benadering van mensen met een psychose. Zijn nieuwe boek In gesprek met psychose is er de neerslag van.

Psychische hulp voor doven en slechthorenden (nr. 76, maart 2013)
Marijke Alkemade
Doven en slechthorenden vinden minder goed de weg naar psychische hulpverlening. In Groningen werkt een apart team van de ggz-instelling Lentis met deze doelgroep. Wat is er speciaal aan psychische hulpverlening voor doven en slechthorenden? Deviant sprak met Maaike Votel, de gz-psychologe van het team die zelf doof is.

Psychotherapeut Joeri Calsius over het doorleven van existentiële angst (nr. 76, maart 2013)
Veronique Huijbregts
Ruimte voor angst 
heet het promotieonderzoek van de Belgische psychotherapeut en osteopaat Joeri Calsius. In deze tijd waarin zoveel mensen lijden aan angst en we deze emotie liefst zo snel mogelijk dempen, onderzocht Calsius wat het doorleven van angst kan opleveren voor ons mens-zijn.

De kunst van een goed gesprek (nr. 76, maart 2013)
Jaap Meeuwsen
In het boek Versterkende gesprekken komen vijf gespreksvormen aan bod: het Socratisch gesprek, de Interculturele Dialoog, het Moreel Beraad, de Multiloog en de Eigen Kracht-conferentie.

Het nut van neuroses (website, 19 januari 2013)
Vroeger sprak je van neuroses, maar die term mag eigenlijk niet meer van de psychiatrie. Obsessief-compulsieve stoornis is nu het label. Met dwanghandelingen proberen mensen het geluk een dwingend handje te helpen. Verslag van een debat in Het Dolhuys.

Sociale factoren spelen rol bij psychische problemen (nr. 74, september 2012)
Jan Verhaegh en Jaap Meeuwsen
Dick Swaab en andere hersenonderzoekers willen ons doen geloven dat alles al nagenoeg vanaf de geboorte vastligt in het brein. Op een internationaal congres in Maastricht in juni dachten de verzamelde onderzoekers daar heel anders over.

In ‘zachte kamer’ kan emotionele tsunami wegebben (nr. 74, september 2012)
Michi Almer
Hulp aan mensen met psychotische problemen kan heel anders en veel beter. Essentieel is het achterhalen van de betekenis van een psychose. Wat willen stemmen en wanen je vertellen? Tijdens een studiedag op 8 juni stond deze aanpak in Soteria-huizen centraal.

Waan als poging tot reparatie (nr. 74, september 2012)
Petra Jorissen
Verslag van een openbaar interview van Darian Leader over zijn nieuwste boek Wat is waanzin?.

Een depressie komt niet zomaar uit de lucht vallen (nr. 12, maart 1997)
Petra Hunsche
Het duurde lang voordat psychotherapeute Maaike de Jong zelf naar een psychiater stapte voor hulp. De Jong is ervan overtuigd dat een depressie niet zomaar uit de lucht komt vallen. Zij helpt haar cliënten bij de moeizame zoektocht naar oorzaken. 'Je kunt lichaam en geest niet scheiden.'

Zelfbeschadiging en stemmen horen (nr. 10, september 1996)
Louise Pembroke
De Britse Louise Pembroke van de organisatie Survivors Speak Out heeft talrijke psychiatrische diagnoses en etiketten overleefd, inclusief het etiket 'ongeneeslijk ziek'. In deze lezing belicht ze de symbiotische relatie tussen zelfbeschadiging en stemmen horen.