Actuele thema's op de site

♦ Dwangwet voor ggz
- Basale burgerrechten in de knel door nieuwe wet
- Nieuwe dwangwet helpt psychiater, niet patiënt

♦ Alternatieve visies op diagnoses
Herstellen van vroegkinderlijk trauma
Als problemen symptomen worden
Is term schizofrenie nog adequaat?
Anorexia als gevaarlijk verzet
De raadselen van de autisme-epidemie

♦ Spiritualiteit
- Counseling bij vreemde verschijnselen
Zoeken naar zielsniveau in de psychiatrie
- Crazywise 2015: over de zin in waanzin

Overige dossiers (linkermenu)

In het linkermenu staan dossiers van honderden artikelen die in de loop der jaren in de papieren Deviant en in Deviant Digitaal zijn gepubliceerd. Een goudmijn!