Links cliëntenorganisaties

ADD Hoc - Blog voor en door ADD-ers en ADHD-ers, met onderzoekskritiek en eigen visies op de diagnoses

ADF-stichting - Angst-, Dwang- en Fobiestichting: patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten

Anoiksis - Vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid

Autismevriendelijk Nederland - Twee broers met autismediagnose willen bijdragen aan een autismevriendelijk Nederland door hun kennis en ervaringen te delen

Caleidoscoop - Patiëntenvereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Clientsturing.nl - Biedt ondersteuning aan organisaties die met cliëntsturing werken of daarmee willen gaan werken

Depressie Vereniging - Patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten

Durfjijmetmij.nl - Datingsite voor psychiatrische cliënten, gericht op hetzij vriendschap hetzij een relatie (aparte gedeeltes)

Ervaringswijzer - 'Inspiratie voor de psyche': digitaal trefpunt voor en door mensen die psychisch kwetsbaar zijn

GGZ-Forum.nl - Website van Werkgroep Langdurige Zorg die zich richt op het verbeteren van de woonsituatie van langdurig opgenomenen

Ik ben hoogbegaafd - Platform voor mensen die hoogbegaafd (denken te) zijn

Impuls en Woortblind- Vereniging voor (jong)volwassenen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie, en voor hun naasten

Landelijk Platform GGZ - Koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ

LFOS - Koepel van cliëntgestuurde projecten van mensen met psychische en psychosociale problemen

LOC - Netwerk van mensen die zich inzetten voor waarde-volle zorg, waarin 1300 cliëntenraden in onder meer de ggz vertegenwoordigd zijn

Mad Pride Nederland - Beweging voor een andere visie op gekte

Mad Studies - Leesgroepen van en voor 'high knowledge crazies' in Nederland

MINDblue - Platform voor het delen van ervaringen met depressie en voor betrouwbare informatie. Initiatief van MIND en de Depressie Vereniging

MINDyoung - Platform voor jongeren die psychische problemen hebben. Initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en LPGGZ.

NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme voor mensen met autisme en hun naasten

PAS - Belangenvereniging voor normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met autisme

Patiëntenfederatie Nederland - Vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenorganisties (voorheen NPCF geheten)

Patiëntervaringsverhalen.nl - Recensies van ruim 4000 boeken met ervaringsverhalen, aangevuld met blogs en dagboeken over allerlei lichamelijke en geestelijke ziektes en handicaps, doorzoekbaar op trefwoord; opgezet door Stichting CCC (Coleta's Chronische Circus)

Psychose Anders - 'Een geestelijke benadering': ontwikkeling van een andere visie op psychoses

PTSS - Vereniging voor lotgenoten die kampen met psychotrauma en PTSS

Stichting Borderline - Patiëntenorganisatie van en voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Stichting Geheim Geweld.nl - Over de gevolgen van lichamelijke en geestelijke kindermishandeling, ook op latere leeftijd (stichting is opgeheven, website blijft voorlopig in de lucht)

Tekeer tegen de Isoleer - Weblog van Actiegroep Tekeer tegen de Isoleer, die zich richt op het terugdringen van dwang in de psychiatrie

Trauma en psychose - Website over het verband tussen psychoses en in eerdere levensfases opgelopen trauma's, omdat hier tot voor kort nauwelijks of geen aandacht voor was in de ggz 

Uitgeverij Tobi Vroegh - Uit de cliëntenbeweging voortgekomen uitgeverij

VMDB - Vereniging voor manisch depressieven (mensen met een bipolaire stoornis) en hun naasten

Warmline - 'Voor een gesprek met een lotgenoot uit de ggz': cliëntenhulplijn voor telefonische hulp of chatten bij psychische problemen, bemensd door ervaringsdeskundigen

Weerklank - Stichting voor volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen

Weet - Patiëntenvereniging rond eetstoornissen

Zelfbeschadiging - Landelijke stichting zelfbeschadiging voor en door mensen die zichzelf beschadigen