Nieuwe methodieken voor langdurige zorg

Bespreking door Rozemarijn Esselink van:
Tom van Mierlo e.a., De kunst van ART. Werkboek Active Recovery Triad

covert ARTMet het werkboek De kunst van ART (Active Recovery Triad) wordt een nieuwe aanpak gelanceerd voor de langdurige zorg in de ggz. De boodschap: deze groep verdient beter – en dat geldt niet alleen voor de cliënt. Het belangrijkste kenmerk van ART is dat behandelaar, cliënt en naaste samen actief werken aan herstel. Aan het model van ART is tweeënhalf jaar gewerkt door een groep van cliënten, familieleden en professionals afkomstig uit zestien ggz-instellingen.

Niemand mag afgeschreven worden
‘De ART-beweging is een breuk met de stigmatiserende beelden en praktijken van afgeschreven zijn, uitbehandeld zijn en uitzichtloos leven binnen psychiatrische instellingen,’ aldus Aartjan Beekman en Marjan ter Avest in het voorwoord. Het boek beschrijft instrumenten en acties die kunnen worden ingezet om herstel (weer) op gang te brengen. De grondhouding van hulpverleners krijgt daarbij nadruk.

Met onder meer aandacht voor de presentiemethode van Andries Baart, de Triadekaart van Ypsilon, de verbindingsvaardigheden van Jules Tielens en LEAP van Amador.

Tom van Mierlo, Lisette van der Meer, Yolande Voskes, Bram Berkvens, Bert Stavenuiter, Jaap van Weeghel, De kunst van ART. Werkboek Active Recovery Triad. De Tijdstroom, 2016, 160 blz., € 26