Geneeswijzen uit andere culturen

Bespreking door Marlou Ruijter van:
Cor Hoffer, Vertelt u mij eens iets meer… Cultuurintensief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk

cover Hoffer

In de hulpverlening zie je het regelmatig: de botsing tussen de heersende biomedische opvatting over hoe je psychische kwalen moet behandelen, en de alternatieve methode via bijvoorbeeld religieuze geneeswijzen die de cliënt of diens familie liever zou willen toepassen. Moeilijk, want net zoals je niet in het hoofd van de ander kunt kijken, kun je ook niet de cultuur van iemand anders beleven zoals hij of zij die beleeft. Dit boek geeft handvatten om toch wat dichter bij de beleving van de ander te komen en legt uit wat religieuze geneeswijzen uit andere culturen kunnen betekenen voor de hulpverlening.

Religieuze genezers
De auteur schetst eerst de voornaamste migratiestromen en religies in Nederland. Vervolgens gaat hij in op de gevolgen van levensbeschouwelijke verschillen voor het contact met de gezondheidszorg, waarbij hij speciale aandacht besteedt aan de positie van jongeren. Het helpt als een hulpverlener begrijpt wat djinns zijn en wat het betekent als een djinn bezit van je heeft genomen. Waarom het soms zin heeft als iemand naar een religieuze genezer uit de eigen cultuur gaat. En wat de nadelen daarvan zijn. In het boekje staan hier tal van voorbeelden van. Het boek eindigt met een lange lijst suggesties voor de praktijk.

Het is bijvoorbeeld de moeite waard om als hulpverlener uitgebreider je gedachten te laten gaan over de culturele achtergrond van een cliënt als die niet meewerkt met de behandeling. Waarbij je culturaliseert en niet generaliseert. En de praktische suggesties van Hoffer ter harte neemt. Want vermoedelijk komt de weerstand van de patiënt niet voort uit koppigheid, maar uit diens diepere culturele belevingswereld. Of liever gezegd, de botsing van zijn of haar opvattingen met die van jou zelf.

Cor Hoffer, Vertelt u mij eens iets meer… Cultuurintensief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk. SWP, 2016, 152 blz., € 22,50.