Ervaringsdeskundigheid en herstel van verslaving

Bespreking door Rozemarijn Esselink van:
Alie Weerman, 
Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving & existentiële transformatie

cover WeermanHet was een vrolijke boel in de altijd zo plechtstatige aula van de Vrije Universiteit. Langdurig gejoel en geklap overstemden het kerkorgel toen Alie Weerman (docent aan hogeschool Windesheim) een cum laude kreeg voor haar proefschrift over verslavingservaringsdeskundigheid. Alie deed al eerder van zich spreken door haar visie dat ervaringsdeskundigheid niet een apart vak is waarvoor een eigen opleiding zou moeten bestaan, maar dat het een complementaire deskundigheid is die is ingebed in andere competenties.

Integratie van ervaringskennis in opleidingen
Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners is een zeer rijk boek over herstel van verslaving. De rode draad is het integreren van verslavingservaringsdeskundigheid in de hulpverlenersopleiding aan Hogeschool Windesheim, waar destijds bleek dat een derde deel van de studenten zelf ervaring had met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. (Verslavings)ervaringsdeskundigheid wordt grondig onderbouwd vanuit historisch en filosofisch perspectief. Historisch: de cruciale – en door wetenschappers en beleidsmakers deels weggemoffelde – betekenis van de eigen ervaringen van artsen en paraprofessionals in het heden en het verleden van de verslavingszorg in de VS en in ons land. Filosofisch is gekozen voor een existentieel-narratieve uitwerking van de fenomenologie (Merleau-Ponty en Irvin Yalom).

Onafheid van het bestaan aanvaarden
Het boek is uitstekend van opbouw en geschreven in een toegankelijke stijl. Bijvoorbeeld: ‘De uitdaging in het leven is nu juist om de onafheid, onzekerheid en openheid van het bestaan te aanvaarden en hierin een verbinding aan te gaan die de vrije expressie bevordert, de wereld leefbaarder maakt, de diversiteit vergroot en betekenisconstructies verrijkt.’ Het boek is gelardeerd met ijzingwekkend mooie, persoonlijke reflecties van Alie over haar eigen leven en dat van collega’s, studenten en naasten. Later in dit jaar kunt u op deze website een uitgebreidere recensie van dit boek tegemoetzien.

Alie Weerman, Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving & existentiële transformatie. Eburon, 2016, 426 blz., € 39,95.