Nieuwsbrief Deviant
 

Sporen van een afgeschermde wereld

1 maart 2016 • Petra Jorissen • KUNST

Annie vGemert3

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werkte Annie van Gemert als Z-verpleegkundige in Voorburg, een grote psychiatrische inrichting in het Brabantse Vught, geleid door religieuzen. Wat later ging zij naar de kunstacademie en ontwikkelde zich tot fotograaf. Haar speciale interesse: werelden die op het punt staan te verdwijnen. In 1989 legde ze de vergane glorie van Voorburg vast.

Hoera voor onze psychische klachten!

26 februari 2016 • Kassandra Goddijn • COLUMN

handen in helsingor1

‘Zonder pijntjes kan je niet leven,’ zei mijn broer vroeger tegen mij. Met al zijn zes jaren was hij zo wijs dat hij het nut van pijntjes begreep. En hij kon het ook nog uitleggen: als je geen pijn zou voelen, zou je met een gebroken been gewoon doorlopen totdat het er uiteindelijk vanzelf af zou vallen. Het pijntje als waardevol signaal. Voor de geestelijke gezondheid geldt dat precies zo.

Crazywise: over de zin in waanzin

25 januari 2016 • Hansje Galesloot en Michi Almer • CONGRESVERSLAG

Crazywise

Op 11 december 2015 realiseerde een initiatiefgroep van cliënten en professionals voor de tweede keer de conferentie Crazywise over de spirituele kant van gekte, ‘de zin van waanzin’. Gekte is immers niet synoniem met diagnoses en pillen.

Pillen voor een maakbaar leven

2 oktober 2014 • Hansje Galesloot • MEDICALISERING

Trudy Dehue web

Met z’n allen hebben we steeds meer diagnoses en slikken we steeds meer pillen. Hoe komt dat? Ligt het aan de dolgedraaide DSM, de perfide farmaceutische industrie of aan onze mentale instelling, verwend als we zijn door het koesterende aanbod van de verzorgingsstaat? Nu, aan dat laatste ligt het in elk geval niet, volgens de Groningse hoogleraar Trudy Dehue in haar nieuwe boek Betere mensen. Op 18 september debatteerde Dehue over haar zeer leesbare, maar ook zeer verontrustende boek met het publiek in het Haarlemse Dolhuys.

Twijfels over effecten antipsychotica

22 april 2014 • Hansje Galesloot • MEDICALISERING

antipsychotica

Het is niet goed bekend wat de langetermijneffecten zijn van antipsychotica. Drie Amerikaanse onderzoekers maakten twintig jaar lang studie van mensen met schizofrenie die deels wel en deels geen antipsychotica gebruikten. Uit hun artikel in Psychological Medicine (maart 2014) blijkt dat de niet-slikkers over de hele periode genomen juist minder last van psychoses hadden.

Ziektewinst?

14 april 2014 • Marlieke de Jonge • BEELDVORMING EN STIGMA

Marlieke de JongeWat is er het voordeel van om lichamelijke of psychische aandoeningen tot een ziekte te bestempelen? In Deviant 79 betoogde Gee de Wilde dat verslaving ten onrechte een ziekte wordt genoemd; bijna iedereen is tenslotte wel ergens aan verslaafd. En het ziektelabel kan leiden tot slachtofferisme. In Deviant 80 stelde Alie Weerman, docent/onderzoeker verslavingskunde, dat verslaving in de zin van ontwrichtende afhankelijkheid wel degelijk een ziekte is. In onderstaande column reageert Marlieke de Jonge op de discussie. Het ziektebegrip heeft nare bijwerkingen, is haar ervaring.

Juist oppervlakkig contact werkt in de wijk

7 januari 2014 • Redactie Deviant • HERSTEL EN PARTICIPATIE

Bredewold dissertatieHet is niet realistisch om in te zetten op warme en emotionele banden tussen buurtbewoners met en zonder beperking. Dit betoogt Femmianne Bredewold naar aanleiding van de resultaten van haar promotieonderzoek. Ze promoveert op vrijdag 10 januari aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Lof der oppervlakkigheid.

Armoede en suïcide

9 december 2013 • Michi Almer • ARMOEDE

armoedeAfgelopen week lazen we twee berichten in de media: de armoede in Nederland blijkt in 2012 met 15% te zijn gestegen, en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering maken vijf tot acht keer zo vaak een einde aan hun leven. Geen van beide hoeft ons te verbazen: crisis, bezuinigingen en afbraak van sociale voorzieningen eisen hun tol, vooral daar waar men toch maar nét kon rondkomen. Gevolg: armoede, schulden, schaamte en andere psychische problemen die daarmee gepaard gaan.

Freud zoekt eters

4 mei 2013 • Hansje Galesloot • NIEUWS

Freud_c_Amke_web

Je moet wel gek zijn, als je hier niet gaat eten! Deze woorden schreef Job Cohen op 22 april op de muur, toen Restaurant Freud in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt feestelijk werd heropend na een ingrijpende verbouwing. Ruim tachtig personen met een psychiatrisch heden of verleden werken bij Freud. Ze kunnen er werkervaring opdoen en leertrajecten volgen. Het restaurant is al zes jaar een succes, al staat het nu wel voor de uitdaging een dreigende afbouw van de subsidie het hoofd te bieden. Alle reden dus hier te gaan eten!

Euthanasie in ggz wordt bespreekbaar

14 april 2013 • Hansje Galesloot • LEVENSEINDE

Paulan_StarckeVorig jaar brachten we een themanummer uit over het levenseinde in de psychiatrie (Deviant 74), met onder meer aandacht voor euthanasie en suïcide. In Relevant, uitgave van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), staat nu een interessant interview met waarnemend geneesheer-directeur Paulan Stärcke van GGZ inGeest. Dit is een zeer grote psychiatrische instelling in de regio's Amsterdam en Haarlem. Uit haar verhaal blijkt dat er bij GGZ inGeest al veel veranderd is in het bespreekbaar maken van euthanasie voor psychiatrische patiënten.